Regulamin


Każdy uczestnik Studia Jogi zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem .

 1. Zakupiony karnet, niezależnie od ilości wejść, należy wykorzystać wg, wskazania przy kupnie karnetu, ważność karnetu podana jest przy zakupie.
 2. Poważne problemy zdrowotne lub zalecenia lekarza czy fizjoterapeuty należy zgłosić osobie prowadzącej zajęcia przed rozpoczęciem zajęć. Pamiętaj, że najważniejsze jest Twoje zdrowie! Wszystko, co powiesz, pozostanie tylko do wiadomości osoby prowadzącej.
 3. Ciąża nie jest przeciwwskazaniem do praktyki, jednak w tym stanie nie należy wykonywać wszystkich asan. Poinformuj o swoim wyjątkowym stanie osobę prowadzącą zajęcia – dla dobra swojego oraz Twojego dziecka.
 4. Uszanuj czas praktyki, swój i innych, zostawiając telefon i inne urządzenia mobilne w szatni. Pozwól sobie na pozostawienie spraw zewnętrznych na zewnątrz. Sala to strefa ciszy.
 5. Sprzęt z którego korzystasz, po zajęciach odłóż na miejsce. Ład i porządek cieszą nas wszystkich.
 6. Na zajęcia obowiązują zapisy poprzez https://app.fitssey.com/PestkaStudioJogi/frontoffice lub  po wcześniejszym przesłaniu sms oraz osobiście w Studio Jogi 
 7. Zapisy przyjmowane są najwcześniej 30 dni przed zajęciami i najpóźniej 0,5 godziny przed zajęciami. W przypadku braku dokonania zapisu na zajęcia uczestnik może zostać niedopuszczony do ich uczestnictwa z uwagi na brak miejsca.
 8. Osoby zapisane, które nie zrezygnują z zajęć na 8 godziny przed przyjściem ( poprzez system rezerwacji fitssey lub sms na wskazany nr telefonu), uważane są za obecne a wejście z karnetu jest pobierane.
 9. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 10. Płatności powinny być uregulowane przed zajęciami.
 11. W przypadku niewykorzystania karnetu w terminie jego ważności nie przysługuje zwrot za niezrealizowane zajęcia.
 12. Istnieje możliwość zawieszenia karnetu dwa razy w sezonie (wrzesień-lipiec) na okres max 3 tygodnie.
 13. Realizacja sprzedaży karnetów wymaga rejestracji danych Uczestnika, który zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Rejestrując się Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Studio Jogi swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług i zapewnienia sprawnego kontaktu z Uczestnikiem.
 14. Dane osobowe Uczestnika wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofercie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 15. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia
 16. W celu spokojnego przygotowania się do zajęć prosimy o przybycie 5-10 minut przed ich rozpoczęciem. Prosimy o niespóźnianie się na zajęcia. Spóźniający się przeszkadzają innym praktykującym.
 17. Odzież i obuwie pozostawiamy w miejscach do tego przeznaczonych.
 18. W studio jogi poruszamy się boso lub w obuwiu zmiennym.
 19. Prowadzone zajęcia, mimo, iż służą znacznej poprawie samopoczucia i zdrowia, nie mogą zastąpić konsultacji lekarskich i koniecznego leczenia.
 20. Jeżeli w trakcie praktyki wystąpią niepokojące objawy, bóle , drętwienia i inne zaburzenia czynności organizmu należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu.
 21. Jeżeli zajęcia nie odbywają się z przyczyn lezących po stronie studia to ważność karnetu zostaje przedłużona o odwołane zajęcia.
 22. Uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność
 23. Za rzeczy pozostawione w szatni Studio Jogi nie odpowiada.
 24. Przystępując do uczestnictwa w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez Studio Uczestnik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowień oraz zobowiązuje się do ich stosowania
Przewiń do góry